Čajový ateliér

Hlavnou aktivitou v ateliéri sú čajové ochutnávky. Pri našich ochutnávkach využívame čaje z dovozu Literárnej čajovne, ktoré pochádzajú z malých rodinných fariem, sú pestované výlučne ekologickými postupmi a vyznačujú sa prémiovou kvalitou. 

Ochutnávky organizujeme buď tématicky vrámci nášho vlastného programu. Tieto nájdete na našej úvodnej stránke a viete sa prihlásiť formou predpredaja, alebo prísť priamo na uvedený dátum.

Zároveň však ponúkame možnosť objednať si súkromnú ochutnávku. V tomto prípade sa naceňuje podľa počtu účastníkov v troch kategóriách:

A. do 3 účastníkov         B. od 4 do 7 účastníkov      C. od 8 do 12 účastníkov

V neposlednom rade Vám ponúkame tiež možnosť využiť ochutnávku v rámci firemných healthy days alebo teambuildingu. Túto formu vieme realizovať u nás v ateliéri, ale aj priamo u vás vo firme.